Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: de Algemene vervoerscondities 1983, gedeponeerd ter griffie van de Arondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR); de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arondissementsrechtbank te ’s Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenr. 238; de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX op 2 maart 1992 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met uitsluiting van artikel 23. Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.